Klik på logoet

Hvorfor førstehjælp?

I dag skal alle, som erhverver sig kørekort første gang, have gennemgået et førstehjælpskursus, der som minimum skal indeholde 4 timers hjerte-lunge redning (HLR) samt 4 timers færdselsrelateret førstehjælp.

 

Beviset må ikke være over 1 år gammelt, (den dag der berammes en køreprøve)

 • Hvert år dør ca. 3500 folk af hjertestop.  
 • Hvert minut uden ilt til hjernen formindskes chancen for at overleve med 10 %.
   
 • Af de der falder om med hjertestop overlever kun 6 %.
   
 • 60 – 80 % der falder om med hjertestop kan reddes, hvis en hjertestarter er fremme indenfor få minutter.
   
 • 30 % flere ville overleve, hvis hjælpen blev påbegyndt indenfor 5 minutter.
   
 • 3- 5 minutter uden ilt til hjernen giver varig hjerneskade. 

Førstehjælpskurser

Førstehjælp 2023


Henviser til min kollega i Slagelse.

Tilmelding: Thors.dk eller 40 54 32 41
Kontakt/ Send spørrgsmål til Birgits Køreskole

Hjertestop

Hjertestop? Er det ikke noget som ældre mennesker rammes af?


Nej, ganske unge mennesker kan også blive ramt. Jeg tror mange har set sport i fjernsynet, hvor veltrænede sportsfolk falder om med hjertestop.


En del har måske oplevet at stå i en situation hjemme eller i en sportshal, hvor der var brug for førstehjælp.

 

AED Hjertestarter

Birgits Køreskole er medlem af:
Dansk Kørelærer - Union (DK-U) og Foreningen af selvstændige Førstehjælpsinstruktører i Danmark
Logo for Dansk Kørelærer - Union (DK-U)
Logo for Foreningen af selvstændige Førstehjælpsinstruktører i Danmark
Copyright 2023 - Birgits Køreskole