Klik på logoet

Førerretten igen?  

Ubetinget frakendelse: 

 • Aflevere kørekortet
 • Bestå ny teoriprøve
 • Bestå ny køreprøve

Du kan gå til teori og køreprøve, 1 måned før frakendelsen udløber, således at  du får kortet tilbage på selve dagen.

Har du haft kørekort til flere kategorier, f.eks. bil og lasbil, skal du bestå begge kategorier, hvis du ikke består senest tredie forsøg. (Et forsøg er enten en teoriprøve eller en køreprøve!)

 

Betinget frakendelse:

 • Beholder kørekortet
 • Bestå ny teoriprøve 
 • Bestå ny køreprøve

Hvis du IKKE aflægger teoriprøve og køreprøve eller består første gang indenfor tidsfristen, som normalt er 3 måneder, inddrages kørekortet.

 

Kontrollerende køreprøve?

Idømmes ved en Betinget frakendelse af kørekortet. Prøvetid er normalt 3 år. Hvis du laver en overtrædelse, der medfører endnu en Betinget frakendelse, får du en Ubetinget frakendelse. Du mister kørekortet ½ år plus straffen for sidste forseelse.

 

I stedet for Kontrollerende prøve, kan du udvide dit kørekort med f. eks. kørekort til motorcykel eller bus, så erstatter det den Kontrollerende køreprøve.

Kørselsforbud?  

(Særlig køreundervisning)

 • Aflevere kørekortet
 • 8 teorilektioner (godkendt kørelærer)
 • 8 kørelektioner (godkendt kørelærer)
 • Bestå ny teoriprøve
 • Bestå ny køreprøve

Spirituskørsel?

 • Aflevere kørekort
 • Gennemgå ANT-kursus (Alkohol, narko og trafik)
 • Bestå ny teoriprøve
 • Bestå ny køreprøve

www.antk.dk kan du se, hvor der afholdes ANT-kurser.

 

Vejledende helbredsmæssig køretest? (VHK) 

Hvis du af helbredsmæssig årsag i en periode ikke har været i stand til at køre bil, kan Politiet forlange en Vejledende Helbredsmæssig Køretest. Årsagen kan være mange. Køretesten skal afvikles i en godkendt skolevogn, hvor du sammen med den sagkyndige skal vise dine kørefærdigheder.

Der er ingen teoriprøve.

Ombytning af kørekort?


Hvis du har fået bopæl i Danmark og har kørekort, der IKKE er udstedt i EU-/EØS-land eller Færøerne, skal du inden 90 dage ombytte det udenlandske kørekort til et dansk, hvis du vil køre i Danmark.


 

Klippekort?

Hvis du kører motorredskab (mejetærsker, gummiged og lignende), traktor, stor knallert (45 knallert), MC, lastbil, bus eller almindelig personbil kan du få klip i kørekortet.

 

 1. Får du 2 klip indenfor de første 3 år du har erhvervet kørekort, får du Kørselsforbud
 2. Får du 3 klip indenfor en periode af 3 år, får du en Betinget frakendelse
 3. Får du 3 klip på én gang får du Betinget frakendelse
 4. Får du 5 klip på én gang får du en Betinget frakendelse. Den 4. og 5. forseelse tæller med som de første to klip i en ny 3-årig periode
 5. 6 klip på én gang får du en Ubetinget frakendelse i en periode retten fastsætter.

 

Birgits Køreskole er medlem af:
Dansk Kørelærer - Union (DK-U) og Foreningen af selvstændige Førstehjælpsinstruktører i Danmark
Logo for Dansk Kørelærer - Union (DK-U)
Logo for Foreningen af selvstændige Førstehjælpsinstruktører i Danmark
Copyright 2023 - Birgits Køreskole