Klik på logoet

Underretning om indsamling af personoplysninger

Dataansvarlig / ejerskab på birgitskoereskole.dk

Birgit Rothborg Laursen

Rolighed 11 A, 4180 Sorø

Tlf. 40 41 48 03

info@birgitskoereskole.dk

CVR-nr.: 94377455


Dine personoplysninger bliver brugt til følgende formål.

At have mulighed for at kontakte dig og give dig den service du ønsker i forbindelse med at erhverve/generhveve kørekort.

Det kan være både i forhold til manøvrebane, teoriprøve, praktisk køreprøve eller køreteknisk kursus. 


Personoplysninger / følsomme oplysninger, som vi behandler.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Navn, e-mail, mobilnummer, adresse og fødselsdato. 

Endvidere behandler vi cpr nummer i det omfang, hvor dette er nødvendigt, f.eks i forbindelse med levering af data til myndighederne (se længere nede).

Vi behandler ikke følsomme personlige informationer.

Oplysninger om etnisk oprindelse, politisk eller religiøst tilhørsforhold samt helbreds oplysninger.


Vidergivelse af dine personlige oplysninger.

Vi videregiver og overlader dine personoplysninger til Politiet og Borgerservice i forbindelse med administration af erhvervelse/generhvervelse af kørekort.


Hvor kommer dine personoplysninger fra?

Når du kontakter os via hjemmesiden www.birgitskoereskole.dk, indtaster du dine oplysninger og giver samtykke til, at vi gemmer dine data, som ligger på danske servere, i op til ét år.

Informationer kan desuden være samlet ind via udfyldelse af et fysisk dokument.

Angiver du dine informationer på anden vis, f. eks ved at udfylde en blanket, bliver dette gemt for at opfylde lovkrav om opbevaring af dokumenter fra myndighedens side.  

Der stilles krav fra myndighedens side, at lektionsplanen opbevares i 5 år. Herefter bliver den definitivt destrueret med en makulator.


Hvordan opbevarer vi dine personoplysninger?

Data fra hjemmesiden: Vi opbevarer dine personoplysninger i 1 år fra indsendelsesdato. Dine data bliver automatiske slettet fra vores servere og vil ikke være tilgængelige på nogen måde herefter.


Ønsker du yderligere information ang. behandling af disse data er du meget velkommen til at skrive til: info@birgitskoereskole.dk 

Du har ret til at trække dit samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på info@birgitskoereskole.dk 


Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)


Du har ret til at få urigtige oplysninger, om dig selv, rettet.

Ret til sletning.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.


Ret til begrænsning af behandling.

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.Cookies på hjemmesiden

På birgitskoereskole.dk anvendes der cookies til opsamling af statistik, bla. antal besøgende, hvor mange sider bliver vist og fra hvilke browser vesioner. Grunden til at vi anvender denne statistik er for at kunne optimere indholdet og den tekniske del af hjemmesiden til forbedringer og i markedsføring af vores ydelser. Der anvendes ikke tredjeparts systemer til opsamlig af statistik og informationer bliver ikke vidergivet til en tredjepartner.


Hvad er cookie?

"En cookie er en lille tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysninger eller tilgå allerede lagrede oplysninger på brugerens pc, smartphone, ipad eller lignende med det formål at indhente data om brugeren." kilde og mere information: http://erhvervsstyrelsen.dk/hvad-er-cookies En cookie kan ikke indeholde virus eller skade din computer på nogen måde.


Hvis jeg ikke ønsker at anvende cookies i min browser?

Så skal du ind i browserens indstillinger og slette cookies - dette er forskelligt fra en browser til en anden.

Her er der en vejledning til de forskellige browsereBirgits Køreskole er medlem af:
Dansk Kørelærer - Union (DK-U) og Foreningen af selvstændige Førstehjælpsinstruktører i Danmark
Logo for  Dansk Kørelærer - Union (DK-U)
Logo for Foreningen af selvstændige Førstehjælpsinstruktører i Danmark
Copyright 2023 - Birgits Køreskole