"Jeg lærer dig at køre hensynsfuldt, ansvarsbevidst og frem for alt bliver en sikker bilist"
Birgit Rothborg Laursen
BK-stamme-vokser

VHK - Hvad er Vejledende helbredsmæssig køretest?

Vejledende helbredsmæssig køretest er en test af kørefærdigheder hos dem med funktionsnedsættelse eller stærkt svækket kognitivt funktionsniveau i forbindelse med erhvervelse og fornyelse af kørekort.

Politiet vurderer, på baggrund af den vejledende køretest, om ansøgeren er i stand til at beholde førerretten. Politiet vil også vurdere o. kørekortindehaveren beholde førerretten.


Lovgivningen siger:

§ 32, Stk. 3. Politiet kan kræve, at ansøgeren aflægger en vejledende helbredsmæssig køretest, jf. § 70, til bedømmelse af, om kørekort kan udstedes eller eventuelt skal udstedes på særlige vilkår.


Spørgsmål? Skriv til mig

Lægeattest i forbindelse med VHK

Ved udstedelse og fornyelse af kørekort skal man ved ansøgningen vedlægge en lægeattest, som tager udgangspunkt i en lægeundersøgelse.

I tvivlstilfælde om, hvorvidt du er egnet til at beholde førerretten, laver din læge en lægeerklæring, som sendes til embedslægen. Embedslægen beder politiet om at indstille dig til en vejledende helbredsmæssig køretest.

Selv hvis du har kørekort og gyldighedsperioden ikke udløber foreløbigt, kan du blive pålagt at medvirke i en lægeundersøgelse, såfremt politiet har begrundet mistanke om, at din helbredsmæssige tilstand muligvis ikke opfylder betingelserne for at beholde førerretten.

Politiet kan inddrage førerretten

§ 74, Stk. 4. 

Politiet kan straks inddrage førerretten, hvis en kørekortindehaver nægter at medvirke til

  1. en kontrollerende køreprøve
  2. en køreprøve efter stk. 2,
  3. en helbredsmæssig undersøgelse hos den pågældendes egen læge eller hos en anden speciallæge, eller til
  4. en vejledende helbredsmæssig køretest, jf. § 54.

Hvordan foregår køretesten?

  1. Den vejledende helbredsmæssige køretest afholdes i blandet trafik.
  2. Turen tager omkring 30 minutter.
  3. Der er ingen køreprøve, kun selve køretesten og dermed ingen teoriprøve.
  4. Politiet kan kræve at ansøgeren udfører en del af prøven på en lukket øvelsesplads – inden den egentlige køretest.


Er du i tvivl om noget er du meget velkommen til at kontakte mig:

Skriv til mig 

Hold og kalender 2024

Sådan får du et kørekort

Du tilmelder dig et teorihold

Du undervises i teori (8 teoriaftner) 

Du kører 8 dobbeltlektioner (90 min.)

Du består teoriprøven.

Du består køreprøven.

Tilmeld dig her

Birgits Køreskole er medlem af:
Dansk Kørelærer - Union (DK-U)
Logo for  Dansk Kørelærer - Union (DK-U)
Birgits Køreskole v/ Birgit Rothborg Laursen
Pedersborg Huse 1, 4180 Sorø
Tlf. 40 41 48 03 | info@birgitskoereskole.dk
Copyright © 2024 - Birgits Køreskole